Služby - Servis

Servis

Prevention prohlídky, záruční a pozáruční servis

Dokážeme problémy řešit, ale lepší je najít způsob, jak jim přecházet.

01 Preventivní prohlídky

Vsázíme na prevenci a chráníme tak Váš majetek a chod Vašeho provozu.

Ne vždy je závada způsobena vadou výrobku. Často se setkáváme s tím, že je používán nesprávným způsobem nebo v nevhodném prostředí (teplota, prašnost, vlhkost, neúčinné větrání…). Někdy je problém způsoben jinými okolnostmi – únava materiálu, elektroinstalce (jističe, proudové chrániče, netěsnost rozvodů, přepětí, podpětí), kvalita vody atd.

Pravidelně Vaše zařízení zkontrolujeme a předejdeme jeho poškození a případnému následnému zastavení celého provozu.

02 Servis

Pokud již opravdu dojde k závadě na námi dodaném vybavení, zajišťuje kompletní záruční i pozáruční servis. Pro maximální kvalitu servisu udržujeme rozsáhlý sklad náhradních dílů a tým zkušených techniků.

Servisní služby jsou většinou zajišťovány do 48 hodin od nahlášení závady a většina oprav je prováděna na místě. Tím minimalizujeme čas odstávky stroje.